Par portālu

Kā reģistrēties


Jauniem klientiem
Jauni STORENT klienti var reģistrēties un saņemt piekļuves tiesības STORENT portālā šādos veidos:
* aizpildot reģistrācijas anketu STORENT portāla sadaļā Sākums vai Mani dati;
* STORENT portālā noformējot nomas pieprasījumu jaunā klienta vārdā. Sīkāks apraksts atrodams sadaļā Nomāt no STORENT/ Kā nomāt/ Kā nomāt no STORENT - spied šeit.
* STORENT portālā noformējot iznomāšanas piedāvājumu jaunā klienta vārdā. Sīkāks apraksts atrodams sadaļā Iznomāt STORENT/Kā iznomāt/ Kā iznomāt STORENT - spied šeit.

STORENT saņemot korekti noformētu reģistrācijas anketu, nomas pieprasījumu vai iznomāšanas piedāvājumu, portāla lietotāju administratora piekļuvi piešķirs fiziskai personai, kura ir uzrādīta kā klients vai kā klienta kontaktpersona iesniegtajā reģistrācijas anketā, nomas pieprasījumā vai iznomāšanas piedāvājumā. Lietotājam tiks nosūtīts e-pasta ziņojums par piekļuvi STORENT portālam.

Esošajiem klientiem – juridiskajām personām
Personai, kura pārstāv esošu STORENT klientu – juridisku personu, ir pieejamas divas iespējas:
* vērsties pie sava uzņēmuma pārstāvja, kuram ir deleģētas tiesības administrēt uzņēmuma darbinieku piekļuvi STORENT portālam;
* nogādāt STORENT birojā klienta parakstītu lietotāja reģistrēšanas iesniegumu.
STORENT portāla lietotāja reģistrēšanas iesniegums: latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā.

STORENT saņemot klienta administratora pieprasījumu izmainīt lietotāja piekļuvi STORENT portālam vai saņemot lietotāja reģistrēšanas iesniegumu, lietotājam piešķirs nepieciešamo piekļuvi STORENT portālam. Lietotājam tiks nosūtīts e-pasta ziņojums par piekļuvi STORENT portālam.

Esošajiem klientiem – fiziskajām personām
Esošam klientam fiziskai personai, kurai nav piekļuves Portālam, personīgi jāierodas STORENT birojā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu; pēc personas identificēšanas STORENT piešķirs administratora līmeņa piekļuvi saviem datiem STORENT portālā.

Copyright © 2008 - 2020 STORENT Latvia, STORENT Lithuania, STORENT Estonia, STORENT Sweden .This website is optimized for use with Microsoft Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox and Opera. Rental Software | PreferRent | ErpPro | Privacy