Kā nomāt - Kārtība, nosacījumi

Kā nomāt no STORENT

Industriālās tehnikas un automašīnu nomu Jūs varat noformēt:

* izveidojot un apstrādājot nomas pieprasījumu STORENT portālā - spied šeit.
* ierodoties STORENT nomas punktā - spied šeit.

Ar industriālās tehnikas un automašīnu nomu saistīto dokumentu paraugi:

Juridiskās personas klienta karte: latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā.
Fiziskās personas klienta karte: latviešu valodā.
Juridiskās personas sadarbības līgums (tehnikas noma): latviešu valodā, latviešu un angļu valodā, latviešu un krievu valodā.
Fiziskās personas sadarbības līgums (tehnikas noma): latviešu valodā, latviešu un angļu valodā, latviešu un krievu valodā.
Pilnvara: latviešu valodā , latviešu un angļu valodā , latviešu un krievu valodā.
STORENT portāla lietotāja reģistrēšanas iesniegums: latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā.
Iesniegums par naudas atgriešanu: latviešu valodā.


Nomas pieprasījuma izveidošana un apstrāde STORENT portālā

1. Pievienošanās STORENT portālam (tikai reģistrētiem lietotājiem)
Reģistrētie lietotāji var pievienoties sadaļā Sākums, Mani dati vai Nomāt no STORENT/ Pieprasījuma grozs.
Ievērojiet:
* pēc pievienošanās portālam reģistrētie lietotāji var izmantot savas atlaides un savus nomnieka datus, kas vienkāršo un paātrina nomas pieprasījuma noformēšanu;
* atvienojieties no portāla, kad pieprasījums jānoformē citai juridiskai/fiziskai personai, kura nav STORENT klients vai kad Jums nav piekļuves šī klienta datiem portālā.

2.Tehnikas izvēlēšanās
Nomai pieejamo industriālo tehniku, materiālus un autotransportu (kopā apzīmēti kā produkti) varat meklēt sadaļā Nomāt no STORENT/ Meklēt tehniku vai caurlūkot kā produktu katalogu sadaļā Nomāt no STORENT/ Katalogs. Atrastajiem produktiem var aplūkot bāzes cenu, tehnisko aprakstu un shēmas, kā arī salīdzināt produktus pēc specifikācijas parametriem. Nomai izvēlētos produktus vienu pēc otra pievienojiet pieprasījumam.
Ievērojiet:
* industriālā tehnika un autotransports jāpieprasa atsevišķi;
* no piedāvājumā iekļautajiem produktiem var izveidot vienu pieprasījumu uz vienu objektu;
* valūta, kādā tālāk noformēsiet pieprasījumu, tiks izmantota arī visos sekojošajos dokumentos, kas tiks veidoti saistībā ar šo pieprasījumu.

3. Produktu nomas datu ievadīšana
Atveriet nomas pieprasījumu sadaļā Nomāt no STORENT/ Pieprasījuma grozs un sāciet pieprasījuma noformēšanu. Katram pieprasījuma produktam ievadiet nomas datus: daudzums, plānotais nomas periods/ laiks, atzīmējiet dinamisko cenu, ja tā tiek piedāvāta un tā ir izdevīgāka nekā bāzes cena, izvēlēties STORENT drošības programmas uzcenojumu un pašrisku un no pieejamajiem papildpakalpojumiem izvēlieties vēlamos papildpakalpojumus. Lai iegūtu precīzu gala cenu, izmantojiet cenas pārrēķināšanas iespēju. Pārejiet uz nākamo pieprasījuma soli.
Ievērojiet:
* ja esat reģistrēts lietotājs un esat pievienojies STORENT portālam, parādītā produkta atlaide būs maksimālā atlaide, kas pieejama nomniekam par konkrētu produktu, neskaitot atlaides uz objektiem, jo objekta izvēle tiks veikta nākamajā pieprasīšanas solī;
* ja nezināt precīzu nomas periodu, ievadiet orientējošu periodu un produktu piezīmēs ierakstiet savas papildu vēlmes vai jautājumus;
* piedāvātajiem papildpakalpojumiem var apskatīties, bet ne izvēlēties konkrētus papildpakalpojumus. Piemērotāko papildpakalpojumu (tie var būt vairāki) STORENT piedāvās cenu piedāvājumā / rezervācijā, kas tiks sagatavots apstrādājot pieprasījumu. Īpašas vēlmes vai jautājumus attiecībā uz papildpakalpojumiem ierakstiet produkta piezīmēs;
* varat piedāvāt arī savu nomas cenu – to ierakstiet produkta piezīmēs.

4. Nomas pieprasījuma anketas aizpildīšana
Nomas pieprasījuma anketā ievadiet informāciju par pieprasītāju kā par juridisku vai fizisku personu un jānorāda maksājumu informācija rēķiniem (reģistrētiem lietotājiem šī informācija nav jāievada); jāievada kontaktpersonas, ar kuru turpmāk šī pieprasījuma sakarā sazināties, informāciju un objekta, kurā atradīsies nomātā tehnika, informāciju (reģistrētie lietotāji var izvēlēties jau reģistrētās kontaktpersonas un objektus). Nereģistrētiem lietotājiem jāiepazīstas un jāpiekrīt STORENT portāla lietošanas noteikumiem. Pārejiet uz nākamo pieprasījuma soli.

5. Nomas pieprasījuma apstiprināšana
Nomas pieprasījuma kopsavilkumā pārliecinieties, ka pieprasījumā ievadītā informācija ir korekta. Nepieciešamības gadījumā varat atgriezties atpakaļ un veikt korekcijas. Izvēlieties, vai gribat saņemt cenu piedāvājumu un tad izlemt par pieprasījuma izpildi, vai arī uzreiz rezervēt tehniku un saņemt rezervācijas apstiprinājumu. Norādiet, ka vēlaties no STORENT saņemt attiecīgi cenu piedāvājumu vai rezervācijas apstiprinājumu.
Noslēgumā apstipriniet pieprasījumu un kontaktpersona saņems e-pasta sūtījumu ar pieprasījuma izdruku. Nomas pieprasījumus var aplūkot STORENT portāla sadaļā Mani dati (Nomnieka dati)/ Pieprasījumu apstrāde/ Pieprasījumi.
Ievērojiet:
* Ja norādīsiet atbildes saņemšanas laiku, kas ir ārpus STORENT darba laika, atbildi saņemsiet nākamās darba dienas sākumā;
* Ja pieprasījumā piedāvātie nomas nosacījumi apmierina daļēji vai tehnika ir nepieciešama ne tuvākajā laikā, iesakām atzīmēt, ka vēlaties saņemt cenu piedāvājuma. Cenu piedāvājums dod iespēju vienoties par abpusēji izdevīgiem nomas nosacījumiem un rezultātā noformēt pieprasījumu, kas atbilst Jūsu vajadzībām, vai pat atteikties no pieprasījuma;
* Ja pieprasījumu noformējāt kā nereģistrēts lietotājs esoša STORENT klienta vārdā, kontaktpersona saņems paziņojumu, ka pieprasījums netiks tālāk apstrādāts, kamēr kontaktpersonai nebūs nodrošināta piekļuve STORENT portālam. Ja klients ir juridiska persona, tad kontaktpersonai jāvēršas pie personas, kurai ir deleģētas tiesības administrēt klienta darbinieku piekļuvi STORENT portālam, vai jānogādā STORENT birojā klienta parakstītu lietotāja reģistrēšanas iesniegumu. Ja klients ir fiziska persona, tad tai jāierodas STORENT birojā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

6. Cenu piedāvājuma apstiprināšana (ja pieprasījumā tika pieprasīts cenu piedāvājums)
STORENT sagatavotais cenu piedāvājums kopā ar uzaicinājumu pieprasītājam sniegt savu atbildi STORENT portālā tiks nosūtīts uz pieprasījumā norādītās kontaktpersonas e-pastu. E-pasta sūtījumā būs iekļauta arī informācija, kā pievienoties STORENT portālam. Izvērtējiet cenu piedāvājumu un sniedziet savu atbildi - cenu piedāvājumu apstiprināt, pieprasīt STORENT to izmainīt un anulēt var STORENT portāla sadaļā Mani dati (Nomnieka dati)/ Pieprasījumu apstrāde/ Cenu piedāvājumi. Ja pieprasīsiet izmainīt cenu piedāvājumu, kontaktpersona uz e-pastu saņems jaunu cenu piedāvājumu ar uzaicinājumu sniegt atbildi. Pēc galējā cenu piedāvājuma apstiprināšanas no pieprasītāja puses, kontaktpersona no STORENT saņems rezervācijas apstiprinājumu un uzaicinājumu sniegt atbildi.
Ievērojiet:
* kamēr nebūsiet sniedzis savu atbildi par cenu piedāvājumu STORENT portālā vai STORENT pārstāvim, cenu piedāvājums netiks tālāk apstrādāts.

7. Rezervācijas apstiprināšana
Pēc cenu piedāvājuma apstiprināšanas, kā arī tad, ja pieprasījumā tika norādīts rezervēt tehniku, STORENT sagatavos rezervāciju, kuru kopā ar uzaicinājumu pieprasītājam sniegt savu atbildi STORENT portālā, nosūtīts uz pieprasījumā norādītās kontaktpersonas e-pastu. E-pasta sūtījumā būs iekļauta arī informācija, kā pievienoties STORENT portālam. Ja STORENT pieprasījumam būs piemērojusi drošības naudu vai priekšapmaksu, e-pasta sūtījumam būs pievienota drošības naudas un priekšapmaksas faktūra-rēķins.
Izvērtējiet rezervāciju un sniedziet savu atbildi - rezervāciju apstiprināt, pieprasīt STORENT to izmainīt un anulēt var STORENT portāla sadaļā Mani dati (Nomnieka dati)/ Pieprasījumu apstrāde/ Rezervācijas. Ja pieprasīsiet izmainīt rezervāciju, kontaktpersona uz e-pastu saņems jaunu rezervāciju ar uzaicinājumu sniegt atbildi.
Apstiprinot galējo rezervāciju, jānorāda pieprasītāja darbinieks, kurš parakstīs sadarbības līgumu (ja sadarbības līgums vēl nav parakstīts) un darbinieks, kurš no STORENT saņems tehniku. Ja kāda no šīm personām darbosies uz pilnvaras pamata un pēc STORENT datiem personai nav spēkā esošas pilnvaras, jāievada arī paraksttiesīgā persona, kura parakstīs pilnvaras.
Pēc rezervācijas apstiprināšanas, kontaktpersona saņems e-pasta sūtījumu ar nepieciešamo dokumentu sagatavēm (līgums, pilnvara tehnikas saņēmējam, pilnvara sadarbības līguma parakstītājam). Dokumenti jāparaksta un to oriģināli jāiesniedz STORENT līdz tehnikas saņemšanai vai saņemot tehniku.
Ievērojiet:
* kamēr nebūsiet sniedzis savu atbildi par rezervāciju STORENT portālā vai STORENT pārstāvim, rezervācija netiks tālāk apstrādāta.

8. Tehnikas saņemšana
Tehnikas saņēmējs var doties saņemt tehniku, ja ir apstiprinājis rezervāciju un viņa rīcībā ir šādi dokumenti:
* sadarbības līgums ar STORENT jau ir spēkā vai arī nomas pieprasītājs no savas puses ir parakstījis no STORENT saņemto sadarbības līguma sagatavi un sadarbības līguma parakstītājam, ja tam nav paraksta tiesības, ir paraksttiesīgas personas parakstīta pilnvara;
* tehnikas saņēmējam ir paraksta tiesības vai ir jau spēkā esoša pilnvara, vai arī ir jauna paraksttiesīgas personas parakstīta pilnvara.
Ierodoties STORENT nomas punktā, tehnikas saņēmējam jāuzrāda pases vai autovadītāja apliecības oriģināls.

Nomas noformēšana nomas punktā

Juridiskai personai

1. Jāaizpilda klienta karti, ja klients nav reģistrēts un jāparaksta sadarbības līgums.
Ja līgumu parakstīs persona bez paraksta tiesībām, tad nepieciešams uzrādīt pilnvaru, kuru parakstījusi persona ar paraksta tiesībām un kurā līguma parakstītājs ir pilnvarots līguma slēgšanai ar STORENT.

2. Nomas noformēšana un tehnikas saņemšana. Personai, kura saņem tehniku, jāuzrāda pases vai autovadītāja apliecības oriģināls.
Ja tehniku saņems persona bez paraksta tiesībām, tad nepieciešams uzrādīt pilnvaru, kuru parakstījusi persona ar paraksta tiesībām un kurā tehnikas saņēmējs ir pilnvarots saņemt nomas tehniku no STORENT.

Lai paātrinātu dokumentu noformēšanas laiku, lūdzam, līdz nomas tehnikas saņemšanai, nogādāt augstāk minēto dokumentu parakstītus oriģinālus STORENT.
Ievērojiet - STORENT patur tiesības pieprasīt drošības naudu. Drošības nauda tiek atgriezta pēc tehnikas nodošanas un pilnīgas saistību izpildes.

Fiziskai personai

1. Jāaizpilda klienta karti, ja klients nav reģistrēts. Jāuzrāda pases oriģināls.

2. Nomas noformēšana un tehnikas saņemšana.

Ievērojiet - STORENT patur tiesības pieprasīt drošības naudu. Drošības nauda tiek atgriezta pēc tehnikas nodošanas un pilnīgas saistību izpildes.

Copyright © 2008 - 2020 STORENT Latvia, STORENT Lithuania, STORENT Estonia, STORENT Sweden .This website is optimized for use with Microsoft Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox and Opera. Rental Software | PreferRent | ErpPro | Privacy