Kaip išnuomoti

Kaip išnuomoti STORENT

Technikos nuomos pasiūlymą Jūs galite forminti:

* sukurdami ir pateikdami nuomos pasiūlymą STORENT svetainėje - spauskite čia.
* atvykdami į STORENT nuomos punktą - spauskite čia.

Su nuoma susijusių dokumentų pavyzdžiai:

Juridinio asmens kliento kortelė: lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba.
Fizinio asmens kliento kortelė: lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba.
Nuomos sutartis: lietuvių kalba, lietuvių ir anglų kalba, lietuvių ir rusų kalba.
STORENT svetainės vartotojo registravimo pareiškimas: lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba.


Išnuomojimo pasiūlymo kūrimas ir tvarkymas STORENT svetainėje

1. Prisijungimas prie STORENT svetainės (tik registruotiems vartotojams)
Registruoti vartotojai gali prisijungti skyreliuose Pradžia, Mano duomenys arba Išnuomoti STORENT/ Pasiūlymo krepšelis.
Atkreipkite dėmesį:
* prisijungę prie svetainės registruoti vartotojai gali naudoti savo nuomotojo duomenis – taip paprasčiau ir sparčiau įforminti nuomos pasiūlymą.
* jei pageidaujate įforminti nuomos paraišką asmens, kuris nėra STORENT klientas, vardu, darykite tai neprisijungę prie STORENT svetainės.
* atsijunkite nuo svetainės, kai paraišką privalote įforminti kitam juridiniam/fiziniam asmeniui, kuris nėra STORENT klientas, arba kai Jūs neturite prieigos prie šio kliento duomenų svetainėje.

2. Technikos pridėjimas
Norėdami sukurti nuomos pasiūlymą, visų pirma rinkitės gaminius, kuriuos pageidaujate pasiūlyti išnuomoti. Gaminius pasiūlymui įmanoma susieti dviem būdais:
* pasirenkant techniką iš gaminių katalogo svetainės skyrelyje Išnuomoti STORENT/ Ieškoti ar Išnuomoti STORENT/ Katalogas; šiuo atveju gaminio specifikacija imama iš katalogo ir pasiūlyme to keisti negalima.
* į gaminių katalogą įtraukiant naują gaminį.
Atkreipkite dėmesį:
* gaminys yra vienas technikos vienetas; jei norite išnuomoti keletą tos pačios technikos vienetų, kiekvienam vienetui pasiūlyme kurkite savo gaminį;
* pasiūlyme minimi gaminiai turi būti viename ir tame pačiame sandėlyje (tas pats adresas).

3. Gaminių nuomos duomenų įvedimas
Atsidarykite nuomos pasiūlymus skyrelyje Išnuomoti STORENT/ Pasiūlymo krepšelis ir pradėkite forminti pasiūlymą.
Įveskite reikiamus pasiūlymo gaminių duomenis. Tokius specifinius techninius duomenis – serijos numeris, vertė, laidos metai, aktualios variklio darbo valandos – privalu nurodyti kiekvienam technikos vienetui atskirai, nepriklausomai nuo to, ar technika pasirinkta iš katalogo, ar įrašyta kaip nauja. Kai informacija apie visus gaminius yra suvesta, pereikite prie kito etapo.
Atkreipkite dėmesį:
* gaminio nuomos pasiūlymo pabaigos datą vėliau prireikus galima pakeisti; iš pradžių rekomenduojame siūlyti techniką laikotarpiui, ne trumpesniam negu vienas kalendorinis mėnuo;
* jei teikiate papildomas paslaugas, susijusias su nuomojama technika, tai jas trumpai apibūdinkite aprašo langelyje.

4. Pasiūlymo anketos pildymas
Į išnuomojimo pasiūlymo anketą įrašykite informaciją apie nuomotoją, kontaktinį asmenį, su kuriuo toliau susisieksite dėl šio pasiūlymo, įgaliotąjį asmenį, kuris pasirašys nuomos sutartį su STORENT, sandėlį, kuriame yra nuomojama technika ir pažymėkite, kuriose šalyse pasiūlymas galios. Prisiregistravusiems prie svetainės vartotojams neprivalu įvesti nuomotojo duomenų, be to, jie gali naudoti savo kontaktinio asmens, įgalioto asmens ir sandėlio duomenis, jau esančius STORENT svetainėje. Vartotojams, kurie neprisiregistravę, papildomai reikia susipažinti ir sutikti su STORENT svetainės naudojimosi taisyklėmis.
Įteikite pasiūlymą ir kontaktinis asmuo gaus siuntinį el. paštu su pasiūlymo išklotine.
Atkreipkite dėmesį:
* jei kontaktinis asmuo neturi prieigos prie nuomotojo, kuris yra STORENT klientas, duomenų STORENT svetainėje, bus informuota, kad pasiūlymas nebus toliau tvarkomas tol, kol jam nebus užtikrinta prieiga. Jei nuomotojas – juridinis asmuo, kontaktinis asmuo turi kreiptis į asmenį, turintį teisę administruoti nuomotojo darbuotojų prieigą prie STORENT svetainės, arba privalo pristatyti į STORENT biurą nuomotojo pasirašytą vartotojo registravimo pareiškimą. Jei nuomotojas – fizinis asmuo, tai turi atvykti į STORENT biurą, kartu atsinešdamas asmens tapatybės dokumentą.
5. Atsakymo gavimas iš STORENT ir atsakymo svarstymas
STORENT paruoštas atsakymas į nuomotojo pasiūlymą bus nusiųstas į pasiūlyme nurodytą kontaktinio asmens el. paštą. Be to, kontaktinis asmuo gaus nuomos sutarties ruošinį – jei sutartis nesudaryta – ir informaciją, kaip prisijungti prie STORENT svetainės – jei vartotojui sukurta prieiga prie svetainės.
Apsvarstykite STORENT atsakymą, gautą siuntinyje el. paštu.
Atkreipkite dėmesį:
* dėl gaminių, kurių kaina yra sumažinta: prisijunkite prie STORENT svetainės ir skyrelyje Mano duomenys (Nuomotojo duomenys)/ Pasiūlymų tvarkymas / Pasiūlymų tvarkymas kiekvienam šiam gaminiui pateikite naują kainą ir laukite atsakymo iš STORENT.
* dėl patvirtintų gaminių: STORENT atstovas susisieks su kontaktiniu asmeniu, vos tik bus užklausta dėl siūlomos technikos pasiūlymo galiojimo metu.
* dėl nurašytų gaminių: STORENT nuostatą žiūrėkite pastabų skiltyje. Jei atmetimo priežastis - nepakankama informacija apie gaminį pasiūlyme, prisijunkite prie STORENT svetainės ir skyrelyje duomenys (Nuomotojo duomenys) Pasiūlymų tvarkymas / Pasiūlymų tvarkymas iš nurašytų gaminių kurkite ir teikite naują pasiūlymą, kuriame yra reikiama informacija.
Jei esate gavęs nuomos sutartį, prašom pristatyti du jos pasirašytus originalus į STORENT biurą.

6. Technikos atidavimas nuomoti
STORENT informuos kontaktinį asmenį, kai reikės atiduoti techniką nuomoti. Paruoškite techniką atiduoti ir parenkite technikos perdavimo-priėmimo aktus (aktą galima išspausdinti STORENT svetainės skyrelyje Mano duomenys (Nuomotojo duomenys)/ Pasiūlymų tvarkymas / Pasiūlymų tvarkymas). Jei Nuomos sutartis nesudaryta, paruoškite du taip pasirašytus originalus (panaudokite Nuomos sutarties ruošinį, kurį anksčiau gavote el. paštu prisegtuke arba STORENT svetainės skyrelyje Mano duomenys (Nuomotojo duomenys)/ Nuomotojo duomenys/ Sutartys).
Atkreipkite dėmesį:
* pasiūlymui galiojant techniką galima keletą kartų perduoti ir priimti atgal; jei pasiūlymas jau negalioja, o technika yra STORENT, pasiūlymas nutraukiamas tik pareikalavus grąžinti išnuomotą techniką.


Nuomos pasiūlymo įforminimas Nuomos punkte

1. Privalu užpildyti kliento kortelę, jei klientas neregistruotas ir pasirašyti Nuomos sutartį.
Juridinio asmens atstovas turi parodyti paso ar vairuotojo pažymėjimo originalą ir šis asmuo turi būti įgaliotas kliento vardu pasirašyti Nuomos sutartį, remdamasis pasirašymo teise ar įgaliojimu.
Fizinis asmuo privalo parodyti paso originalą.

2. Klientas informuoja apie savo technikos nuomos pasiūlymą. STORENT įvertina pasiūlymą ir abi šalys susitaria dėl galutinio pasiūlymo.

3. Išnuomoti pasiūlytos technikos perdavimas STORENT jai pareikalavus.

Copyright © 2008 - 2020 STORENT Latvia, STORENT Lithuania, STORENT Estonia, STORENT Sweden .This website is optimized for use with Microsoft Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox and Opera. Rental Software | PreferRent | ErpPro | Privacy