Kaip nuomoti - Tvarka, taisyklės

Kaip nuomoti iš STORENT

Pramoninės technikos nuomą Jūs galite įforminti:

* sudarydami ir sutvarkydami nuomos paraišką STORENT svetainėje - spauskite čia.
* atvykdami į STORENT nuomos punktą - spauskite čia.

Su pramoninės technikos nuoma susijusių dokumentų pavyzdžiai:

Juridinio asmens kliento kortelė: lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba.
Fizinio asmens kliento kortelė: lietuvių kalba.
Bendradarbiavimo sutartis (technikos nuoma): lietuvių kalba, lietuvių ir anglų kalba, lietuvių ir rusų kalba.
Įgaliojimas: lietuvių kalba, lietuvių ir anglų kalba, lietuvių ir rusų kalba.
STORENT svetainės vartotojo registracijos pareiškimas: lietuvių kalba, anglų kalba, rusų kalba.
Permokos grąžinimo prašymas: lietuvių kalba.


Nuomos paraiškos kūrimas ir tvarkymas STORENT svetainėje

1. Prisijungimas prie STORENT svetainės (tik registruotiems vartotojams)
Registruoti vartotojai gali prisijungti skyrelyje Pradžia, Mano duomenys arba Nuomoti iš STORENT/ Paraiškos krepšelis.
Atkreipkite dėmesį:
* prisijungus prie svetainės registruoti vartotojai gali naudotis savo nuolaidomis ir savo nuomininko duomenimis, kurie supaprastina ir paspartina nuomos paraiškos įforminimą;
* aatsijunkite nuo svetainės, kai paraiška turi būti forminama kitam juridiniam / fiziniam asmeniui, kuris nėra STORENT klientas, arba kai Jūs neturite prieigos prie šio kliento duomenų svetainėje.

2.Technikos pasirinkimas
Nuomojamos pramoninės technikos ir medžiagų (kartu vadinami gaminiai) galite ieškoti skyrelyje Nuomoti iš STORENT/ Ieškoti technikos arba peržiūrėti gaminį katalogų skyrelyje Nuomoti iš STORENT/ Katalogas. Galima ištyrinėti rastų gaminių bazinę kainą, techninį aprašymą ir schemas, be to, palyginti gaminius pagal specifinius parametrus. Nuomai pasirinktus gaminius vieną po kito pridėkite prie paraiškos.
Atkreipkite dėmesį:
* iš pasiūlyme esamų gaminių galima sukurti vieną vieno objekto paraišką;
* valiuta, kuria toliau forminsite paraišką, bus naudojama taip pat visuose tolesniuose dokumentuose, kurie bus sudaryti, susiję su šia paraiška.

3. Gaminių nuomos duomenų įvedimas
Atsidarykite nuomos paraišką skyrelyje Nuomoti iš STORENT/ Paraiškos krepšelis ir pradėkite forminti paraišką. Įveskite kiekvieno reikalaujamo gaminio nuomos duomenis: kiekį, planuojamą nuomos laikotarpį / laiką; pažymėkite kintamą kainą, jei ji siūloma, ir yra palankesnė negu bazinė kaina, pasirinkite STORENT saugumo programos antkainį bei riziką, iš esamų papildomų paslaugų pasirinkite norimas papildomas paslaugas. Norėdami sužinoti tikslią galutinę kainą, naudokitės galimybe perskaičiuoti kainą. Pereikite į kitą paraiškos etapą.
Atkreipkite dėmesį:
* jei esate registruotas vartotojas ir esate prisijungęs prie STORENT svetainės, parodyto gaminio nuolaida bus maksimali, galimà nuomininkui už konkretų gaminį, neskaičiuojant nuolaidų objektams, nes objektas bus pasirenkamas kitame paraiškos etape;
* jei nežinote tikslaus nuomos laikotarpio, įveskite apytikslį laikotarpį ir pastabose apie gaminius įrašykite savo papildomus pageidavimus arba klausimus;
* siūlomas papildomas paslaugas galima peržiūrėti, tačiau pasirinkti konkrečių papildomų paslaugų negalima. Tinkamesnių papildomų paslaugų (jos gali būti įvairios) STORENT siūlys kainų pasiūloje / rezervacijoje, kuri bus paruošta tvarkant paraišką. Specialius pageidavimus ar klausimus, susijusius su papildomomis paslaugomis, įrašykite pastabų apie gaminį skyrelyje;
* be to, galite siūlyti savo nuomos kainą – ją įrašykite pastabų apie gaminį skyrelyje.

4. Nuomos paraiškos anketos pildymas
Į nuomos paraiškos anketą įrašykite informaciją apie pareiškėją (juridinį ar fizinį asmenį) ir nurodykite mokėjimų informaciją sąskaitomis (registruotiems vartotojams šios informacijos įvesti nereikia); privalu įrašyti kontaktinio asmens, su kuriuo nuo šiol dėl šios paraiškos susisiekti, informaciją ir objekto, kur bus nuomojama technika, informaciją (registruoti vartotojai gali pasirinkti jau registruotus kontaktinius asmenis ir objektus). Neregistruoti vartotojai privalo susipažinti ir sutikti su STORENT svetainės naudojimosi taisyklėmis. Pereikite į kitą paraiškos etapą.

5. Nuomos paraiškos patvirtinimas
Įsitikinkite, kad Nuomos paraiškoje ir jos santraukoje įrašyta informacija yra korektiška. Prireikus galite sugrįžti atgal ir koreguoti informaciją. Pasirinkite, ar norite gauti kainų pasiūlymą ir tada apsispręsti dėl paraiškos vykdymo, ar tiesiog iš karto rezervuoti techniką ir gauti rezervacijos patvirtinimą. Nurodykite, kaip pageidaujate iš STORENT gauti atitinkamą kainų pasiūlymą ar rezervacijos patvirtinimą.
Baigdami patvirtinkite paraišką – kontaktinis asmuo el. paštu gaus prisegtuką su paraiškos išklotine. Nuomos paraiškas galima peržvelgti STORENT svetainės skyrelyje Mano duomenys (Nuomininko duomenys)/ Paraiškų tvarkymas/ Paraiškos.
Atkreipkite dėmesį:
* Jei nurodysite atsakymo gavimo laiką, kuris bus po STORENT darbo laiko, atsakymą gausite ateinančios darbo dienos pradžioje;
* Jei paraiškoje siūlomos nuomos sąlygos tenkina iš dalies arba technikos reikia ne artimiausiu laiku, patariame pažymėti, kad norite gauti kainų pasiūlymą. Kainų pasiūlymas suteikia galimybę susitarti dėl abiems šalims naudingų nuomos sąlygų ir įforminti paraišką, atitinkančią Jūsų poreikius, ar net atsisakyti paraiškos;
* Jei paraišką forminate kaip neregistruotas vartotojas esamo STORENT kliento vardu, kontaktinis asmuo gaus pranešimą, kad paraiška nebus toliau tvarkoma, kol kontaktinis asmuo negalės prisijungti prie STORENT svetainės. Jei klientas – juridinis asmuo, tai kontaktinis asmuo privalo kreiptis į asmenį, kuriam suteiktos teisės administruoti kliento darbuotojų prieigą prie STORENT svetainės, arba į STORENT biurą privalu pristatyti kliento pasirašytą vartotojo registravimo pareiškimą. Jei klientas – fizinis asmuo, jis privalo atvykti į STORENT biurą, kartu turėdamas asmens tapatybės dokumentą.

6. Kainų pasiūlymo patvirtinimas (jei paraiškoje buvo paprašyta kainų pasiūlymo)
STORENT parengtas kainų pasiūlymas kartu su kvietimu pareiškėjui pranešti savo atsakymą STORENT svetainėje bus nusiųstas paraiškoje nurodytu el. paštu kontaktiniam asmeniui. Be to, el. pašto prisegtuke bus įtraukta informacija, kaip prisijungti prie STORENT svetainės. Apsvarstykite kainų pasiūlymą ir praneškite savo atsakymą: kainų pasiūlymą patvirtinti, paprašyti STORENT jį pakeisti ir anuliuoti galima STORENT svetainės skyrelyje Mano duomenys (Nuomininko duomenys)/ Paraiškų tvarkymas / Kainų pasiūlymai. Jei paprašysite pakeisti kainų pasiūlymą, kontaktinis asmuo el. paštu gaus naują kainų pasiūlymą su kvietimu pranešti atsakymą. Kai pareiškėjas galutinai patvirtins kainų pasiūlymą, kontaktinis asmuo iš STORENT gaus rezervacijos patvirtinimą ir kvietimą pranešti atsakymą.
Atkreipkite dėmesį:
* kol nepranešite savo atsakymo dėl kainų pasiūlymo STORENT svetainėje ar STORENT atstovui, kainų pasiūlymas nebus toliau tvarkomas.

7. Rezervacijos patvirtinimas
Patvirtinus kainų pasiūlymą, taip pat tada, jei paraiškoje buvo nurodyta rezervuoti techniką, STORENT paruoš rezervaciją, kurią kartu su kvietimu pareiškėjui pranešti savo atsakymą STORENT svetainėje, nusiųs paraiškoje nurodytu kontaktinio asmens el. paštu. Be to, laiške el. paštu bus informuojama, kaip prisijungti prie STORENT svetainės. Jei STORENT paraiškai pritaikys piniginį užstatą arba išankstinį apmokėjimą, siuntinyje el. paštu bus piniginio užstato ir išankstinio apmokėjimo sąskaita faktūra.
Apsvarstykite rezervaciją ir praneškite savo atsakymą: rezervaciją patvirtinti, paprašyti STORENT jį pakeisti ir anuliuoti galima STORENT svetainės skyrelyje Mano duomenys (Nuomininko duomenys)/ Paraiškų tvarkymas/ Rezervacijos. Jei paprašysite pakeisti rezervaciją, kontaktinis asmuo el. paštu gaus naują rezervaciją su kvietimu pranešti atsakymą.
Patvirtinant galutinę rezervaciją, privalu nurodyti pareiškėjo darbuotoją, kuris pasirašys bendradarbiavimo sutartį (jei bendradarbiavimo sutartis dar nepasirašyta) ir darbuotoją, kuris iš STORENT paims techniką. Jei kuris iš šių asmenų dirbs remdamasis įgaliojimu ir STORENT duomenimis, asmuo neturi galiojančio įgaliojimo, privalu dar įrašyti asmenį, turintį teisę pasirašyti, kuris pasirašys įgaliojimus.
Patvirtinus rezervaciją, kontaktinis asmuo gaus siuntinį el. paštu, kuriame bus reikiamų dokumentų ruošiniai (sutartis, įgaliojimas technikos gavėjui, įgaliojimas bendradarbiavimo sutartį pasirašiusiam). Dokumentus privalu pasirašyti ir jų originalus pateikti STORENT iki gaunant techniką arba imant techniką.
Atkreipkite dėmesį:
* kol nepranešite savo atsakymo dėl rezervacijos STORENT svetainėje arba STORENT atstovui, rezervacija nebus toliau tvarkoma.

8. Technikos gavimas
Technikos gavėjas gali išvykti paimti techniką, jei yra patvirtinęs rezervaciją ir turi šiuos dokumentus:
* bendradarbiavimo sutartis su STORENT jau įsigaliojo arba nuomos pareiškėjas pasirašė iš STORENT gautą bendradarbiavimo sutarties ruošinį ir bendradarbiavimo sutartį pasirašęs asmuo, jei jis neturi teisės pasirašyti, turi įgalioto asmens pasirašytą įgaliojimą;
* technikos gavėjas turi teisę pasirašyti arba jau yra galiojantis įgaliojimas, arba taip pat yra naujas įgalioto asmens pasirašytas įgaliojimas.
Atvykęs į STORENT nuomos punktą, technikos gavėjas privalo parodyti paso arba vairuotojo pažymėjimo originalą.

Nuomos įforminimas nuomos punkte

Juridiniam asmeniui

1. Privalu užpildyti kliento kortelę, jei klientas neregistruotas, ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.
Jei sutartį pasirašantis asmuo neturi teisės pasirašyti, tai būtina parodyti įgaliojimą, kurį pasirašęs asmuo, turintis teisę pasirašyti ir kuria sutartį pasirašantis yra įgaliotas sudaryti sutartį su STORENT.

2. Nuomos įforminimas ir technikos gavimas. Asmuo, kuris paima techniką, privalo parodyti paso arba vairuotojo pažymėjimo originalą.
Jei techniką paims asmuo, neturintis teisės pasirašyti, tada būtina parodyti įgaliojimą, kurį pasirašęs asmuo, turintis teisę pasirašyti ir kuria technikos gavėjas yra įgaliotas paimti nuomos techniką iš STORENT.

Norėdami paspartinti dokumentų įforminimą, prašome iki gaunant nuomos techniką, pristatyti pirmiau minėtų dokumentų pasirašytus originalus bendrovei STORENT.
Atkreipkite dėmesį: STORENT pasilieka teisę reikalauti piniginio užstato. Piniginis užstatas atiduodamas grąžinus techniką ir visiškai įvykdžius įsipareigojimus.

Fiziniam asmeniui

1. Privalu užpildyti kliento kortelę, jei klientas neregistruotas. Privalu parodyti paso originalą.

2. Nuomos įforminimas ir technikos gavimas.

Atkreipkite dėmesį: STORENT pasilieka teisę reikalauti piniginio užstato. Piniginis užstatas atiduodamas grąžinus techniką ir visiškai įvykdžius įsipareigojimus.

Copyright © 2008 - 2020 STORENT Latvia, STORENT Lithuania, STORENT Estonia, STORENT Sweden .This website is optimized for use with Microsoft Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox and Opera. Rental Software | PreferRent | ErpPro | Privacy