Kuidas rentida

Kuidas rentida STORENTile

Seadmete rendipakkumise saate teha:

* luues ja esitades rendipakkumise STORENT portaalis - kliki siia.
* külastades rendikeskust - kliki siia.

Näidis rendidokumendid:

Kliendikaart juriidilistele isikutele: eesti, inglise, vene.
Kliendikaart füüsilistele isikutele: eesti, inglise, vene.
Rendileping: eesti, eesti/inglise, eesti/vene.
Kasutaja registreerimis avaldus: eesti, inglise, vene.


Rendipakkumise vormistamine STORENT portaalis

1. STORENT portaali sisse logimine (ainult registreeritud kasutajad)
Registreeritud ksutajad saavad sisse logida Esileht, Minu andmed vai Rendi STORENTile/ Pakkumiskorv.
Pange tähele:
* sisse logitud registreeritud kasutajad saavad kasutada nende Rendileandja andmeid, mis muudab pakkumise tegemise veelgi lihtsamaks ja kiiremaks;
* logige palun portaalist välja, kui päringut loob mõne teine STORENTi klientide hulka mitte kuuluv juriidiline või füüsiline isik, või kui teil puudub portaalis juurdepääs selle kliendi andmetele.

2. Seadmete lisamine
Rendipakkumise loomiseks tuleb kõige pealt luua pakkumiskorv koos seadmetega (toodetega), mida te soovite rentida. Tooteid saab korvi lisada kahel moel:
* valides seadme tootekataloogist portaali jaotises Rendi STORENTile/ Leia seadmed vai Rendi STORENTile/ Kataloog; Sellisel juhul saadakse tootespetsifikatsioon kataloogist ning pakkumises ei ole seda võimalik muuta.
* tootekataloogi või korvi uue toote lisamise teel.
Pange tähele:
* toode on üks ühik seadet. Kui te soovite rentida mitu ühesugust seadme ühikut, looge korvis igale ühikule eraldi toode;
* korvi ja edasi pakkumisse lisatud tooted saavad olema samas laos (asukohas).

3. Toote rendiandmete sisestamine
Avage tellimuse korv jaotises Rendi STORENTile/ Pakkumiskorv ning asuge looma pakkumist. Sisestage pakutavate toodete kohta nõutavad andmed.
Seadme põhised andmed nagu näiteks seerianumber, väärtus, valmistamisaasta, mootori töötundide arv tuleb sisestada iga seadme kohta eraldi olenemata, kas seade on valitud kataloogist või on lisatud uue kandena. Peale toodete kohta teabe sisestamist liikuge edasi järgmisse etappi.
Pange tähele:
* hiljem on võimalik muuta ka toote rendipakkumise kehtivuskuupäeva. Soovitame teil pakkuda seadmeid alguses mitte lühemaks kui ühe kalendrikuu pikkuseks ajaperioodiks;
* kui te pakute rendiseadmetega seoses ka täiendavaid teenuseid, lisage kirjeldusväljale ka lühike teenuste kirjeldus.

4. Pakkumisankeedi täitmine
Sisestage pakkumisvormil andmed Rendileandja kohta, Kontaktisiku kohta, kellega selle pakkumisega seoses ühendust võib võtta, Volitatud isiku kohta, kes allkirjastab lepingu STORENTiga, Lao kohta, kus seadmed asuvad, ning nimetage samuti riigid, kus pakkumine kehtib. Sisse logitud kasutajad ei pea sisestama Rendileandja andmeid. Samuti võivad nad kasutada STORENTi portaalis juba kirjas olevaid nende Kontaktisikut, Volitatud isikut ja Lao andmeid. Registreerimata kasutajad peavad tutvuma ja nõustuma STORENT portaali kasutamistingimustega.
Esitage oma pakkumine ning Kontaktisik saab e-kirja koos pakkumise väljatrükiga.
Pange tähele:
* juhul kui Kontaktisikul ei ole juurdepääsu STORENTi kliendiks oleva Rendileandja andmetele STORENTi portaalis, siis teavitatakse teda, et pakkumist ei menetleta edasi enne, kui talle on tagatud juurdepääs. Kui Rendileandja on juriidiline isik, peab kontaktisik pöörduma isiku poole, kellele on delegeeritud õigus administreerida rentniku töötajate juurdepääsu STORENT portaalile või toimetama STORENTi kontorisse rendileandja poolt allkirjastatud avalduse kasutaja registreerimise kohta. Kui Rendileandja on füüsiline isik, peab ta tulema isiklikult STORENTi kontorisse ning esitama isikut tõendava dokumendi.
5. STORENTilt vastuse saamine ning vastuse hindamine
STORENTi poolt ettevalmistatud vastus Rendileandja pakkumisele saadetakse pakkumises märgitud Kontaktisiku e-posti aadressile. Kontaktisik saab ka lepingukavandi, juhul kui leping ei ole juba allkirjastatud, ning ka teabe STORENTi portaali registreerumise kohta, juhul kui kasutajale ei ole sellist õigust veel antud.
Vaadake läbi saadud e-kirjas sisalduv STORENTi vastus.
Pange tähele:
* toodete osas, mis on hinna tõttu tagasi lükatud: Logige STORENTi portaali sisse ning esitage uus hinnapakkumine iga sellise toote kohta jaotises Minu andmed (Rendileandja andmed)/ Pakkumise menetlemine/ Pakkumise menetlemine ning oodake STORENTilt vastust.
* heaks kiidetud toodete puhul: STORENTi esindaja võtab ühendust Kontaktisikuga ühendust nii pea kui nõudlus pakutud toote järele pakkumise kehtivuse aja jooksul tõuseb.
* tagasi lükatud toodete osas: Vaadake STORENTi hinnangut Märkuste veerus. Juhul kui keeldumise põhjuseks on ebapiisav informatsioon, logige STORENT portaali ning looge ja esitage keeldutud toodete kohta uus pakkumine, mis hõlmab kogu nõutud teavet jaotises Minu andmed (Rendileandja andmed)/ Pakkumise menetlemine/ Pakkumise menetlemine.
Kui te olete saanud kätte rendilepingu, esitage palun kaks allkirjastatud originaalkoopiat STORENTi kontorisse.

6. Seadmete rendiks üle andmine
STORENT teavitab Kontaktisikut, millal renditavad seadmed peavad tarnimiseks valmis olema. Valmistage seadmed tarnimiseks ette ning valmistage ette seadmete vastuvõtmise-üleandmise aktid (vastavad aktid saab välja trükkida ka STORENT portaalist). Juhul kui rendileping ei ole veel allkirjastatud, valmistage ette kaks allkirjastatud originaalkoopiat (kasutades e-kirjaga või STORENT portaali jaotisest Minu andmed (Rendileandja andmed)/ Rendileandja andmed/ Lepingud) saadud näidisrendilepingut.
Pange tähele:
* pakkumise kehtivuse ajal võidakse seadmeid mitu korda STORENTi tarnida ja tagasi saada. Kui pakkumine ei ole enam kehtiv, kuid seadmed on ikka veel STORENTis, lõpetatakse pakkumine ainult peale Rendileandja palvet seadmed tagastada.


Rendipakkumise loomine rendikeskuses

1. Kui klient ei ole registreeritud, tuleb täita kliendikaart ning allkirjastada rendileping.
Juriidilise isiku esindaja esitab passi või juhiloa ning selline isik peab samuti olema kliendi poolt volitusega volitatud allkirjastama rendilepingut kliendi nimel.
Füüsiline isik peab esitama passi.

2. Klient teavitab oma seadmete rendipakkumisest. STORENT hindab pakkumist ning mõlemad pooled nõustuvad lõpliku pakkumisega.

3. STORENTile rendile pakutud seadmete tarnimine toimub vastavalt nõudmisele.

Copyright © 2008 - 2020 STORENT Latvia, STORENT Lithuania, STORENT Estonia, STORENT Sweden .This website is optimized for use with Microsoft Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox and Opera. Rental Software | PreferRent | ErpPro | Privacy