Kuidas rentida

Kuidas STORENTist rentida

Ehitus- ja tööstusseadmete renti saate te vormistada:

* renditellimuse loomisega STORENT portaalis - kliki siia.
* isiklikult STORENTi rendikeskust külastades - kliki siia.

Järgnevalt on esitatud näidised tööstusseadmete rentimisega seotud dokumentidest:

Kliendikaart juriidilistele isikutele: eesti, inglise, vene.
Kliendikaart füüsilistele isikutele: eesti, inglise, vene.
Leping (seadmete rent): eesti, eesti/inglise, eesti/vene.
Volitus: eesti, eesti/inglise, eesti/vene.
Kasutaja registreerimise avaldus: eesti, inglise, vene.
Avaldus enammakstud summa tagastamiseks: eesti.


Renditellimuse loomine ja töötlemine STORENTi portaalis

1. Logige sisse STORENT portaali (ainult registreeritud kasutajad)
Registreeritud kasutajad saavad kasutada sisse logimiseks Esileht, Minu andmed,või Rendi STORENTist/ Tellimuskorv jaotisi.
Pange palun tähele:
* sisse logitud registreeritud kasutajad saavad kasutada nende hinnasoodustusi ja rentniku andmeid, mis muudab rentimise lihtsamaks ja kiiremaks;
* logige palun portaalist välja, kui päringut koostab mõni teine STORENTi klientide hulka mitte kuuluv juriidiline või füüsiline isik, või kui teil puudub portaalis juurdepääs selle kliendi andmetele.

2.Seadmete valimine
Renditavat tööstustehnikat, materjale ja sõidukeid (koos nimetatud kui Tooted) saate otsida jaotisest Rendi STORENTist/ Otsi seadet või siis lehitsedes tootekataloogi jaotises Rendi STORENTist/ Kataloog. Leitud toodete kohta on võimalik vaadata baashindu, tehnilisi kirjeldusi ja skeeme ning samuti on võimalik erinevate seadmete andmeid omavahel võrrelda. Lisage valitud tooted üks haaval Tellimuskorvi, mille alusel luuakse hiljem tellimus.
Pange palun tähele:
* tootekorvi kogutud valitud tooted saab ühe objekti jaoks üheks tellimuseks vormistada;
* tellimuse vormistamiseks kasutatavat valuutat kasutatakse ka kõikides teistes järgnevates, selle tellimusega seotud dokumentides.

3. Renditavate toodete kohta andmete sisestamine
Avage Tellimuskorv jaotises Rendi STORENTist/ Tellimuskorv ning sisestage rendiandmed iga valitud toote kohta: kogus, kavandatud rendiperiood/aeg, märkige ära dünaamiline hind, juhul kui seda pakutakse, ning see osutub baashinnast kasulikumaks, valige STORENT turvaprogrammi ja omavastutuse lisatasud ning soovitud võimalikud lisateenused. Kasutage täpse lõpphinna saamiseks hinna uuesti arvestamise võimalust. Liikuge edasi tellimuse järgmisse etappi.
Pange palun tähele:
* Kui te olete registreeritud kasutaja ning te olete STORENT portaali sisse loginud, on näidatud hinnasoodustused suurimad rentnikule võimalikud soodustused konkreetsele tootele, mis ei sisalda objektiga seotud soodustusi, kuna objekti valimine toimub tellimuse järgmises etapis;
* Kui te veel ei tea rendiperioodi täpset kestust, sisestage ligikaudne periood ning lisage juurde oma lisasoovid või küsimused;
* Pakutavaid lisateenuseid on võimalik vaadata, kuid ei ole veel võimalik valida. STORENT pakub kõige sobivamat lisateenust (neid võib olla mitu) Hinnapakkumises/Reserveerimises, millised valmistatakse ette peale tellimuse töötlemist. Täiendavate teenustega seotud erisoovid või küsimused on võimalik esitada tootemärkustes;
* Võite pakkuda ka endapoolset rendihinda – kirjutage see tootemärkustesse.

4. Rendilepingu ankeedi täitmine
Renditellimuse ankeeti täites kirjutage kas juriidilise või füüsilise isiku andmed ning märkige arvete makserekvisiidid (registreeritud kasutajad ei pea neid andmeid sisestama), sisestage isiku kontaktandmed, kellega antud tellimusega seoses ühendust võib võtta, ning objekti andmed, kus seadmeid kasutama hakatakse (registreeritud kasutajad saavad valida eelnevalt valitud isikuid ja projekte). Mitte registreeritud kasutajad peavad end tutvustama ning nõustuma STORENT portaali kasutamistingimustega. Liikuge palun edasi tellimuse järgmisse etappi.

5. Renditellimuse kinnitamine
Kontrollige sisestatud andmed renditellimuse kokkuvõttes veel kord üle. Vajaduse korral minge tagasi ning tehke vajalikud parandused. Valige, mida te soovite: saada esmalt hinnapakkumine ning kaaluda seejärel tellimist, või broneerida seadmed kohe ära ning saada broneerimise kinnitus. Otsustage, mida te STORENTilt saada soovite – kas hinnapakkumist või broneerimise kinnitust. Lõpuks, kinnitage oma tellimus ning Kontaktisik saab e-postiga koopia teie tellimusest. Renditellimusi saab vaadata STORENT portaalist jaotisest Minu andmed (Rentniku andmed)/ Päringute töötlemine/ Päringud.
Pange palun tähele:
* Kui teie valitud vastuse saamise aeg on väljaspool STORENTi töötunde, saate te vastuse järgmise tööpäeva hommikul;
* Kui pakkumises toodud renditingimused teid täielikult ei rahulda või kui seadmeid ei ole lähitulevikus vaja, soovitame teil valida hinnapakkumise saamine. Hinnapakkumine annab teile võimaluse leppida kokku vastastikku kasulikes renditingimustes ning selle tulemusena vormistada tellimus, mis vastab teie nõudmistele või siis tellimusest loobuda;
* Kui vormistasite tellimuse mitteregistreeritud kasutajana STORENTi eksisteeriva kliendi nimel, saab märgitud kontaktisik teate, et tellimust ei käsitleta edasi seni kuni kontaktisikule ei ole tagatud juurdepääs STORENT portaalile. Kui kliendiks on juriidiline isik, peab kontaktisik pöörduma isiku poole, kellele on antud õigus hallata kliendi töötajate juurdepääsu STORENT portaalile, või siis toimetama STORENT kontorisse kasutaja registreerimise kohta kliendi poolt allkirjastatud teatise . Kui Klient on füüsiline isik, peab ta tulema koos isikut tõendava dokumendiga STORENTi kontorisse.

6. Hinnapakkumise kinnitamine (kui tellimuses sooviti hinnapakkumist)
STORENTi poolt ettevalmistatud hinnapakkumine koos palvega, et Klient esitaks oma vastuse STORENTi portaalis, saadetakse päringus märgitud Kontaktisiku e-posti aadressile. E-kiri sisaldab teavet, kuidas STORENT portaali sisse logida. Kaaluge hinnapakkumist ning andke oma vastus: kas kinnitada hinnapakkumine, paluda STORENTil seda muuta või hinnapakkumine tühistada. Kõik nimetatud tegevused saab teostada ainult STORENT portaali jaotises Minu andmed (Rentniku andmed)/ Päringute töötlemine/ Hinnapakkumised. Kui te soovite hinnapakkumist muuta, saab Kontaktisik vastusena e-kirjaga uue hinnapakkumise. Peale hinnapakkumise lõplikku heaks kiitmist Kliendi poolt saab Kontaktisik broneerimiskinnituse ja palve anda vastus.
Pange palun tähele:
* Hinnapakkumist ei käsitleta edasi seni kuni te olete kas STORENT portaalis või STORENT esindajale oma vastuse esitanud.

7. Broneerimise kinnitus
Hinnapakkumise kinnitamise järel, samuti ka juhul kui tellimuses oli soovitud seadmeid broneerida, valmistab STORENT ette broneerimise ning saadab selle koos palvega vastata STORENTi portaalis tellimuses märgitud Kontaktisiku e-posti aadressile. E-kiri sisaldab teavet, kuidas STORENT portaali sisse logida. Kui STORENT rakendab tellimuse suhtes tagatisraha või ettemaksu, on e-kirjaga kaasas tagatisraha ja ettemaksu arved.
Kaaluge broneerimist ning andke oma vastus: kas kinnitada broneerimine, paluda STORENTil seda muuta või tühistada. Kõik nimetatud tegevused saab teostada ainult STORENT portaali jaotises Minu andmed (Rentniku andmed)/ Päringute töötlemine/ Broneerimised. Kui te soovite broneeringu muutmist, saab Kontaktisik oma e-posti aadressile uue broneeringu koos palvega anda sellele vastus.
Peale hinnapakkumise lõplikku kinnitamist peate te määrama, milline Kliendi töötajatest Lepingu allkirjastab (kui Leping ei ole veel allkirjastatud) ning milline töötaja seadmed STORENTilt vastu võtab. Kui ükskõik kumb neist tegutseb volituse alusel ning sellel isikul ei ole STORENTile teada olevalt kehtivat volitust, tuleb esitada ka kehtiv volitus.
Peale broneerimise kinnitamist saab Kontaktisik e-kirja vajalike dokumentide kavanditega (leping, volitus seadmete vastuvõtjale, volitus lepingu allkirjastamiseks). Dokumendid tuleb allkirjastada ning originaalid enne seadmete vastuvõtmist või vastuvõtu ajal STORENTile tagastada.
Pange palun tähele:
* Broneerimist ei käsitleta edasi seni kuni te olete esitanud oma vastused teie broneerimise kohta kas STORENT portaalis või STORENT esindajale.

8. Seadmete kätte saamine
Seadmete vastuvõtja võib seadmetele järele tulla, kui ta on kinnitanud broneeringu ning tema käsutuses on järgmised dokumendid:
* Kehtiv leping STORENTiga või teise võimalusena on Klient allkirjastanud STORENTiga Lepingu kavandi. Kui lepingut alla kirjutaval isikul ei ole allkirjaõigust, peab tal olema allkirjaõiguse isiku poolt väljastatud volitus;
* Seadmete vastuvõtja: kas omab allkirjaõigust või on tal volitus või allkirjaõigusega isiku poolt alla kirjutatud volitus.
STORENTi rendikeskusesse saabumisel peab seadmeid vastu võttev isik esitama passi või juhiload.

Rendi vormistamine rendikeskuses

Juriidilised isikud

1. Täidavad kliendikaardi, juhul kui Klient ei ole registreeritud, ning allkirjastavad Lepingu. Kui ilma allkirjaõiguseta isik allkirjastab Lepingu peab ta esitama kehtiva volituse, mis annab sellele isikule õiguse STORENTiga Lepingut sõlmida.

2. Rendi vormistamine ja seadmete vastuvõtt. Seadmeid vastuvõttev isik peab esitama passi või juhiload. Kui seadmed võtab vastu allkirjaõiguseta isik, peab ta esitama volituse, mis annab isikule õiguse STORENTilt seadmeid vastu võtta.

Dokumentide veelgi kiiremaks vormistamiseks palume teil eelmainitud allkirjastatud dokumendid veel enne renditud tehnika kättesaamist STORENTile toimetada.
Pange palun tähele – STORENT jätab endale õiguse nõuda tagatisraha tasumist. Tagatisraha tagastatakse peale seadmete tagasi tootmist ning lepinguliste kohustuste täitmist.

Eraisik

1. Täidavad kliendikaardi, juhul kui Klient ei ole registreeritud. Esitavad passi või juhiload.

2. Rendi vormistamine ja seadmete vastuvõtt.

Pange palun tähele – STORENT jätab endale õiguse nõuda tagatisraha tasumist. Tagatisraha tagastatakse peale seadmete tagasi tootmist ning lepinguliste kohustuste täitmist.

Copyright © 2008 - 2020 STORENT Latvia, STORENT Lithuania, STORENT Estonia, STORENT Sweden .This website is optimized for use with Microsoft Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox and Opera. Rental Software | PreferRent | ErpPro | Privacy